Українська делегація на чолі з першим заступником міні­стра освіти і науки, молоді та спорту Євгеном Сулімою брала участь у шостому засіданні Підко­мітету № 7 «Наука, технології, наукові дослідження і розроб­ки, освіта, культура, охорона здоров’я, інформаційне суспіль­ство і засоби масової інформа­ції», яке відбулось у Брюсселі (Королівство Бельгія).

«Наше співробітництво – це історія успіху в галузі освіти», – такими словами керівник підрозді­лу з питань України Європейської служби зовнішніх дій Джон К’єр розпочав засідання. Під час робо­ти шостого спільного засідання Підкомітету № 7 обговорювали­ся питання фінансової допомоги для реалізації порядку денного асоціації Україна – ЄС, а та­кож освітні питання й молодіж­на політика.

Крім того, йшлося про рефор­ми у сфері вищої освіти, зокре­ма, про модернізацію навчальних програм, трициклову систе­му освіти, впровадження Євро­пейської кредитно-трансферної системи, Національної рамки кваліфікацій, автономії вищих навчальних закладів, забезпечен­ня якості освіти, акредитації ви­щих навчальних закладів.

За матеріалами прес-служб МОНмолодьспорту, навчальних закладів

«Освіта України» № 25

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу