На базі Всеукраїнсько­го профільного табору «Юннат» розпочалася змі­на еколого-натуралістичного напряму. З різних регі­онів України до «Юнната» з’їхалися 200 вихован­ців позашкільних навчаль­них закладів еколого-натуралістичного напряму, які стали переможцями між­народних і всеукраїнських конкурсів. Юні натуралісти брати­муть участь у роботі гурт­ків, майстер-класів і круглих столів з обміну досвідом щодо проведення еколого-натуралістичної та науко­во-дослідної роботи; відві­дають культурно-мистецькі заклади, ознайомляться з пам’ятками історії й культу­ри столиці. Для педагогічних працівників, які супрово­джують дітей, організовано роботу методичного аудиторіуму «Культура педагогіч­ного менеджменту». За матеріалами прес-служб МОНмолодьспорту, навчальних закладів «Освіта України» № 25

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу