Інститут інноваційних технологій і змісту освіти з участю вчених Національної академії педагогічних наук України і представників видавництв провів круглий стіл щодо обговорення особливостей проведення в 2011 році Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів перших — четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Увагу було зосереджено на Положенні про проведення конкурсу, керуючись яким, його учасники подають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти авторські концепції підручників для учнів перших — четвертих класів і рукописи підручників для 1, 2 чи 3 класу (якщо вивчення предмета розпочинається відповідно з 1, 2 або 3 класу) з кожного предмета інваріантної складової типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською, російською чи іншою мовою національної меншини.

Комплекти конкурсних матеріалів будуть передані до Національної академії педагогічних наук України, загальноосвітніх навчальних закладів і головам предметних експертних комісій для проведення психолого-педагогічної і науково-методичної експертизи.

При її проведенні насамперед звертатиметься увага на відповідність авторської концепції науковим уявленням щодо сучасного розвитку певної галузі знання, психолого-педагогічним вимогам, Державному стандарту початкової загальної освіти, принципу цілісності змісту для цієї ланки освіти та врахування принципу наступності з дошкільною освітою і змістом освіти в основній школі тощо. Акцентувалась увага й на тому, що мова підручника має бути зрозумілою для учнів початкової школи і відповідати нормам літературної мови.

 «Освіта України» 75-76

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу