На основі кафедр загального і слов’янського мовознавства та української мови, за рішенням Вченої ради Запорізького національного університету, створено нову кафедру української мови і слов’янського мовознавства. Як повідомляється в листі ректора Миколи Фролова міністру освіти і науки Сергію Квіту, таке рішення було зумовлене низкою об’єктивних причин: смертю завідувача кафедри загального та слов’янського мовознавства, доктора філологічних наук, професора Віктора Чабаненка, а також малочисельністю кафедри загального і слов’янського мовознавства, де залишилося лише п’ять науково-педагогічних працівників. З іншого боку, потребувала посилення й кафедра української мови, на якій працюють шестеро викладачів. На підставі рішення Вченої ради Запорізького національного університету та керуючись ст. 34 Закону України «Про вищу освіту», ректор університету Микола Фролов підписав наказ від 28.05.2014 року № 269 «Про ліквідацію кафедр загального і слов’янського мовознавства та української мови і створення кафедри української мови і слов’янського мовознавства». Усі науково-педагогічні працівники обох ліквідованих кафедр написали заяви про переведення з 1.09.2014 року на новостворену кафедру до заміщення посад в установленому законом порядку. Зазначимо, що на філологічному факультеті Запорізького національного університету функціонують п’ять кафедр: української літератури, українознавства, російської філології, української мови, загального і слов’янського мовознавства.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу