Позначка: Атестаційна колегія МОН

Наукова еліта

В Україні з’явилися нові доктори та кандидати наук, а також доктори філософії. За результатами роботи Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України вчені звання професорів надали 116 науковим і науково-педагогічним…

Атестаційна колегія МОН відмовла у присвоєнні вченого звання доцента трьом здобувачам

Питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, функціонування спеціалізованих вчених рад, питання відкриття аспірантури та докторантури у ВНЗ та науково-дослідних установах,…