Позначка: де респондентами були учні середньоосвітніх та вищих навчальних за