головний редактор журналів «Практика управління дошкільним закладом»