Позначка: Інститут обдарованої дитини НАПН України