Позначка: IT-турнiр

Володимир Семиноженко: суспiльна солiдарність молоді неможлива без вiльної комунiкацiї

«Менi дуже приємно, що нашi молодi програмiсти з року в рiк отримують престижнi нагороди i займають призовi мiсця на мiжнародних IT-турнiрах, якi органiзовують лiдери iндустрii. Це вкотре пiдтверджує необхiднiсть створення…