Позначка: культура педагогического менеджмента

ЛІДЕРИ ПОЗАШКІЛЛЯ

На базі Всеукраїнсько­го профільного табору «Юннат» розпочалася змі­на еколого-натуралістичного напряму. З різних регі­онів України до «Юнната» з’їхалися 200 вихован­ців позашкільних навчаль­них закладів еколого-натуралістичного напряму, які стали переможцями між­народних і всеукраїнських…