Позначка: Леся Федак – заступник директора з навчальної роботи

Молодих спеціалістів випустив Львівський кооперативний коледж економіки і права

От і наста?в цей незви?чайний день, день святк?овий, радіс?ний, весел?ий і водно?час сумни?й – день розст?авання з навча?льним закла?дом, щирим?и друзя?ми і наста?вниками. Закінчилося остан?нє заня?ття, складені остан?ні залік?и та іспит?и, а студе?нти нареш?ті можут?ь…

Вплив інновацій на ефективність діяльності підприємства дослідили студенти

Наприкінці березня у Львівському кооперативному коледжі відбулася студентська науково-практична конференція «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». Відкрила студентську науково-практичну конференцію, привітала учасників, побажала здоров’я та гарного настрою в процесі…