Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Євпропейського Союзу щодо навчання впродовж життя»