Позначка: нуака

Оголошено про початок виборів члена НАЗЯВО з числа здобувачів вищої освіти

У зв’язку із прийняттям І сесією ІІ Всеукраїнського з’їзду представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів рішення про дострокове відкликання зі складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)…