Позначка: Олександр Маркуш

До 125-рiччя педагога, письменника, видавця Олександра Маркуша у ЗIППО провели конференцію

У Закарпатському iнститутi пiслядипломної педагогiчної освiти за iнiцiативи кафедри педагогiки та психологiї та кабiнету методики викладання суспiльно-гуманiтарних та художньо-естетичних дисциплiн вiдбулася Обласна науково-методична конференцiя, присвячена 125-й рiчницi вiд дня народження…