Позначка: пакувальної галузі

БОГДАН ДУРНЯК: УКРАЇНСЬКЕ ДРУКАРСТВО ОТРИМУЄ СВІТОВЕ ВИЗНАННЯ

Про інтеграцію закладу до світової освітянської та наукової спільноти, участь у міжнародних грантах і проектах, організацію навчального процесу на засадах європейської кредитно-трансферної системи й перспективні наукові проекти «Освіті України» розповідає ректор Української академії друкарства, заслужений…