Позначка: пам’яті Гетьманівни Олени Павлівни Отт-Скоропадської