Підкомісія з питань співробітництва в галузі освіти