професійна орієнтація

На шляху до оновлення системи професійної орієнтації в Україні

Соціально-економічна криза в Україні вкрай загострила проблеми ринку праці, спричинені дисбалансом попиту та пропозиції робочої сили, що зрештою призвело до…