Позначка: статус курсанта невійськового вищого навчального закладу надається особам