Позначка: Система наукових ступенів учених звань України

Віктор Бондаренко: багатьом оцінкам діючої системи атестації бракує об’єктивності й конструктивізму

Час від часу в засобах масової інформації з’являються оціночні матеріали щодо функціонування в Україні системи атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Судження їхніх авторів стосовно чинної у нас системи підготовки, захисту…